Dane EK kierunkowego:
Kod:
FI3A_W03
Kierunek obejmowany:
Fizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_KO) Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i przekazywania wiedzy z dziedziny nauk fizycznych, w tym w obszarze swoich zainteresowań naukowych.
Odniesienia do EKO: