Dane EK kierunkowego:
Kod:
FI3A_U01
Kierunek obejmowany:
Fizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_UO) Absolwent potrafi zaplanować finansowanie projektu naukowego ; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych.
Odniesienia do EKO: