Dane EK kierunkowego:
Kod:
FI3A_K01
Kierunek obejmowany:
Fizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_KK) Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
Odniesienia do EKO: