Dane EK kierunkowego:
Kod:
FI3A_U02
Kierunek obejmowany:
Fizyka
Efekt kształcenia:
(P8S_UW) Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę do wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań.
Odniesienia do EKO: