Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Laboratorium technik jądrowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować merytoryczny raport swojej pracy. Student potrafi opracować dane pomiarowe oraz prawidłowo przedstawić wyniki pomiarów.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U02
    potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych zarówno w dyskusji, jak i w piśmie, także w języku obcym na poziomie B2
  • FT1A_U04
    potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce