Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Laboratorium technik jądrowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi współpracować w zespole realizującym program ćwiczeń
Powiązania z EKK:
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania praz potrafi zaplanować pracę wieloetapową i oszacować czas jej wykonania
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania praz potrafi zaplanować pracę wieloetapową i oszacować czas jej wykonania