Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Laboratorium technik jądrowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrze sformułować swoje argumenty
Powiązania z EKK:
  • FT1A_K02
    respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu, publikuje efekty swoich prac w sposób rzetelny i uczciwy, ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego