Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Efekt kształcenia:
kurs buduje kompetencje uczestników w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
Powiązania z EKK:
 • SO1A_W16
  Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.
 • SO1A_W17
  Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
 • NB1A_W07
  posiada wiedzę na temat nanourządzeń i nanomateriałów, w tym wykorzystywanych w zastosowaniach biomedycznych
 • NB1A_W08
  posiada wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce;
 • NB1A_W09
  zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy; ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej
 • GG1A_W29
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
 • IN1A_W27
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań