Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Efekt kształcenia:
umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów
Powiązania z EKK:
 • SO1A_U11
  Potrafi oceniać jakość i rzetelność przekazów medialnych oraz potrafi sam tworzyć komunikaty dla różnych typów mediów.
 • SO1A_U15
  Pisze prace pisemne w języku polskim i angielskim z zakresu socjologii i jej subdyscyplin.
 • SO2A_U04
  Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego.
 • NB1A_U04
  potrafi pozyskiwać informacje korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy (literatury, baz danych, Internetu i innych); potrafi samodzielnie analizować pozyskaną wiedzę i wyciągać logiczne związki pomiędzy poznanymi faktami
 • GG1A_U20
  posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów
 • IN1A_U22
  posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów