Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Efekt kształcenia:
zbudowanie postawy krytycznej wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społecznego zaplecza
Powiązania z EKK:
 • SO1A_K01
  Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim.
 • SO1A_K09
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.
 • SO2A_K01
  Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie.
 • SO2A_K08
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.
 • NB1A_K03
  ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi ustne i pisemne, związane z uprawianą dziedziną naukową lub inżynierską; zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym; rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i stosuje ją w swoich działaniach
 • NB1A_K04
  rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań
 • GG1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza
 • IN1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza