Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Efekt kształcenia:
Samodzielnie podejmuje i rozwiązuje postawione przed nim zadania teoretyczne i praktyczne.
Powiązania z EKK:
 • SO1A_K03
  Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych.
 • NB1A_K04
  rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań
 • NB1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • GG1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza
 • IN1A_K08
  posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza