Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analizy cząsteczek bioaktywnych
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać techniki zaawansowanej analizy instrumentalnej dla potrzeb planowanej detekcji lub oznaczenia ilościowego określonych grup biomolekuł. Posiada podstawową wiedzę o wybranych urządzeniach stosowanych w analizie instrumentalnej.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W04
    Ma podstawową wiedzę z zakresu biochemii i biologii umożliwiającą zrozumienie zjawisk występujących w podstawowych procesach biotechnologicznych, w tym dotyczących wytwarzania materiałów oraz sposobu biodegradacji tych materiałów.
  • IM2A_U06
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
  • IM2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych