Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka powierzchni, cienkich warstw i nanostruktur
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę w zakresie spektroskopii elektronowych, metod dyfrakcyjnych oraz mikroskopii stosowanych dla powierzchni cienkich warstw i nanostruktur.
Powiązania z EKK:
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • FT2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach