Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka powierzchni, cienkich warstw i nanostruktur
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych właściwości strukturalnych, elektronowych oraz magnetycznych układów niskowymiarowych.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach