Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Fizyka powierzchni, cienkich warstw i nanostruktur
Efekt kształcenia:
Student angażuje się w merytoryczną dyskusję w grupie, oraz z prowadzącym zajęcia
Powiązania z EKK:
  • FT2A_K02
    potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym oraz rozumie pozatechniczne skutki stosowania metod fizyki technicznej (w tym jej wpływu na środowisko) i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • FT2A_K03
    dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej oraz potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie nowego rozwiązania technicznego