Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy mechaniki kwantowej dla biofizyków
Efekt kształcenia:
Formulating physical problems in the quantum mechanical framework
Powiązania z EKK:
  • BF3A_W01
    Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.
  • BF3A_U01
    Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.