Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyczne metody w biofizyce
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie pojęcie operatora, wie na czym polega składanie operatorów, umie przedstawić problem i opisać wybrane zjawiska w kategoriach operatorowych.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_W01
    Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.
  • BF3A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań.