Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyczne metody w biofizyce
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonywać operacje matematyczne na wektorach oraz liczbach zespolonych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki. Potrafi przedstawić problem w różnych układach współrzędnych i przechodzić pomiędzy nimi.
Powiązania z EKK:
  • BF3A_U01
    Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.
  • BF3A_U03
    Posiada umiejętność pracy w zespole naukowym, także międzynarodowym.