Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria Mody
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce Świadomie dobiera elementy ubioru i umie odpowiednio je konserwować
Powiązania z EKK:
 • CE2A_W08
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach
 • CE2A_W12
  posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu
 • TC2A_W16
  posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu
 • IM2A_W17
  Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów