Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria Mody
Efekt kształcenia:
Potrafi docenić rolę ubioru w stosunkach społecznych Umie dobrać ubiór odpowiedni dla danej sytuacji społecznej
Powiązania z EKK:
 • CE2A_K01
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • TC2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
 • IM2A_K06
  rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii
 • IM2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych