Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych.
Powiązania z EKK:
 • KL2A_W11
  Zna i wszechstronnie rozumie rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu się kultury.
 • KL1A_W11
  Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu się kultury.
 • SO1A_W04
  Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.
 • SO2A_W03
  Zna klasyczne i nowoczesne koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy paradygmatami analizy społecznej.
 • UX1P_W04
  zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.
 • GG1A_W29
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
 • IN1A_W27
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań