Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Efekt kształcenia:
Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie
Powiązania z EKK:
 • KL2A_W13
  Posiada poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji.
 • KL1A_W13
  Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji.
 • SO1A_W06
  Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
 • SO2A_W06
  Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
 • UX1P_W05
  ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych.
 • GG1A_W29
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
 • IN1A_W27
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań