Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria wsteczna
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie i w zespole pracować i zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji postawionego przed nim zadania
Powiązania z EKK:
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS1A_K01
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
 • IS2A_K01
  rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele