Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kwantowy opis procesów rozpraszania
Efekt kształcenia:
Student ma szansę zdobyć umiejętność obliczania amplitud rozpraszania i przekrojów czynnych dla rozpraszania dwóch cząstek ze strukturą.
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
 • FM1A_U02
  potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych,wysnuć wnioski i zaprezentować je operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
 • FT1A_U02
  potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych zarówno w dyskusji, jak i w piśmie, także w języku obcym na poziomie B2
 • FT1A_U04
  potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce
 • FT2A_U04
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych oraz zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy