Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej
Efekt kształcenia:
Student ma szansę zdobycia podstawowej wiedzy dot. budowy atomu wieloelektronowego i najprostszych molekuł dwuatomowych, a także przejść radiacyjnych i towarzyszących im reguł wyboru.
Powiązania z EKK:
 • FM2A_W01
  posiada znajomość technik pomiarowych, szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych niezbędną do prowadzenia złożonej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych