Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej
Efekt kształcenia:
Student ma szansę zapoznania się z aparatem matematycznym mechaniki kwantowej wykorzystywanym w opisie atomów wieloelektronowych i molekuł dwuatomowych. Ma szansę zapoznania się z najbardziej popularnymi metodami manipulacji atomami.
Powiązania z EKK:
 • FM2A_W01
  posiada znajomość technik pomiarowych, szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych niezbędną do prowadzenia złożonej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FM2A_W03
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie zadań o różnym stopniu zaawansowania, w tym także z zakresu ochrony radiologicznej
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych