Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały luminescencyjne
Efekt kształcenia:
potrafi dobrać materiał funkcjonalny do określonych zastosowań technicznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U08
    potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
  • TC1A_U15
    posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła
  • IM1A_U07
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały