Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria Mody
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie główne zagadnienia związane z branżą mody
Powiązania z EKK:
  • CE2A_W12
    posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu
  • TC2A_W16
    posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu
  • IM2A_W18
    Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości