Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modern Biophysics
Efekt kształcenia:
Student will understand the physico-chemical phenomena related to natural processes, which can be used for development of new nanomaterials or nanodevices.
Powiązania z EKK:
 • BF3A_W01
  Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.
 • BF3A_W02
  Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań.
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • NB2A_W04
  posiada pogłębioną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju mikro- i nanotechnologii w biofizyce
 • NB2A_W05
  ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami naukowymi i rozumie konieczność ich prowadzeniakonieczność ich prowadzenia