Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modern Biophysics
Efekt kształcenia:
Student will understand basic molecular mechanisms regulating living organisms on all levels of their organization and will be able to indicate their potential application in new biotechnologies basing on biomimetics.
Powiązania z EKK:
 • BF3A_U01
  Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej.
 • BF3A_U02
  Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i skutecznie przekazywać je różnym grupom odbiorców. Posiada umiejętność przygotowywania publikacji naukowych także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym w danej dyscyplinie naukowej. Wykorzystuje tę umiejętność w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
 • NB2A_U01
  ppotrafi samodzielnie studiować literaturę fachową, włączając czasopisma naukowe, i korzystać z baz danych przeznaczonych dla ekspertów z różnych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych
 • NB2A_U03
  posiada umiejętność przygotowania publikacji w języku polskim lub w języku angielskim dotyczących zagadnień i problemów związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi, obejmującymi obszary interdyscyplinarne; potrafi samodzielnie przygotować wystąpienia ustne i je prezentować
 • NB2A_U04
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z rozwiązywaniem złożonych problemów interdyscyplinarnych z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych; posiada niezbędne umiejętności do ich badania za pomocą mikro- i nanotechnik; potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i krytycznie podchodzić do uzyskanych wyników
 • NB2A_U05
  potrafi dobrać właściwe techniki i narzędzia pomiarowe do badania układów złożonych w mikro- i nanoskali; potrafi dobrać właściwą metodologię do rozwiązywania zadanych problemów interdyscyplinarnych z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych
 • NB2A_U06
  potrafi w oparciu o uzyskana wiedzę i doświadczenie wskazać kierunki swoich zainteresowań
 • NB2A_U08
  potrafi ocenić wpływ nowych mikro- i nanotechnologii na rozwój społeczeństwa i zagrożenia dla środowiska
 • NB2A_U09
  potrafi ocenić wpływ prowadzonych badań na jakość i bezpieczeństwo środowiska