Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mikrotomografia
Efekt kształcenia:
Student zna technikę mikrotomografii komputerowej
Powiązania z EKK:
  • FM1A_W07
    zna aktualne kierunki badań i rozwoju głównych działów fizyki medycznej i technologii biomedycznych, a także stosowane tam urządzenia techniczne
  • FT1A_W04
    zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników