Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mikrotomografia
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę danych trójwymiarowych.
Powiązania z EKK:
 • FM2A_U02
  jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego; potrafi przeprowadzić analizę i dyskusje danych doświadczalnych i, zaprezentować wnioski w formie raportu ustnego i pisemnego
 • FM1A_U02
  potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych,wysnuć wnioski i zaprezentować je operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego
 • FT1A_U04
  potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce
 • FT1A_U04
  potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce