Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mikrotomografia
Efekt kształcenia:
Student potrafi publicznie przedstawić wykonane badania i płynące z nich wnioski.
Powiązania z EKK:
  • FT1A_K03
    rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, wykazuje postawę proekologiczną, potrafi przekazać społeczeństu w sposób zrozumiały informację o osiągnięciach i ich wpływie na rozwój technologi oraz dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej