Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Potrafi zaproponować optymalne rozwiązania problemów pojawiających w trakcie tworzenia pracy magisterskiej.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji