Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji.
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U01
  potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
 • IS2A_U02
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem