Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Wie, jak jego praca magisterska może wpłynąć na rozwój gospodarki i/lub przemysłu.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W08
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej