Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym.
Powiązania z EKK: