Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Efekt kształcenia:
Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy.
Powiązania z EKK: