Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka współczesna
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwiązać proste zadania i problemy dotyczące procesów fizycznych z zakresu mechaniki kwantowej, teorii względności, fizyki statystycznej, jądrowej, atomowej, ciała stałego.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych