Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bioetyka
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu podstawowych problemów bioetyki, operuje terminologią z obszaru etyki w dziedzinie inżynierii biomedycznej i medycyny.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W14
    posiada podstawową wiedzę o procesach biotechnologicznych, wiedzę z zakresu biogeochemii środowiska oraz technologii materiałów dla ochrony i kształtowania środowiska
  • IM2A_W04
    Ma podstawową wiedzę z zakresu biochemii i biologii umożliwiającą zrozumienie zjawisk występujących w podstawowych procesach biotechnologicznych, w tym dotyczących wytwarzania materiałów oraz sposobu biodegradacji tych materiałów.
  • IM2A_W17
    Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów