Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bioetyka
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe postawy i dylematy bioetyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i technologii medycznych.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W16
    posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu
  • IM2A_W17
    Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów