Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Experimental methods in solid state chemistry
Efekt kształcenia:
Students will gain information of classes of possible reactions of solid-state synthesis and routes of preparation of solids with the required properties. Basic knowledge of students concerning bonding in solids and structure and properties of solids.
Powiązania z EKK:
 • CE2A_U07
  ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej
 • CE2A_U08
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu
 • CE1A_U06
  potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
 • CE1A_U07
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
 • CE1A_U11
  wykorzystuje dokumentację techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych
 • TC2A_U12
  potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów
 • TC2A_U13
  potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych
 • TC2A_U20
  posługuje się angielską terminologią techniczną
 • IM2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach
 • IM2A_U03
  Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań
 • TC1A_U05
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
 • TC1A_U06
  ma umiejętność tworzenia modeli struktur krystalicznych oraz opisu struktur nieorganicznych, w tym krzemianowych i interpretacji diagramów fazowych istotnych z punktu widzenia technologii ceramicznych
 • IM1A_U11
  Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty.
 • IM1A_U15
  Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych