Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Experimental methods in solid state chemistry
Efekt kształcenia:
Students will gain information of methods of crystallography and diffraction: X-Ray (powder (XRD), single crystals), electron and neutron diffraction. Understanding and analysis of structural data acquired using diffraction methods from polycrystalline materials, texture analysis by a pole figure method will be discussed.
Powiązania z EKK:
 • CE2A_U01
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
 • CE2A_U04
  ma podstawowe umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych
 • CE1A_U03
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi,
 • CE1A_U07
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
 • TC2A_U08
  potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
 • IM2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach
 • IM2A_U06
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
 • IM2A_U07
  Potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • TC1A_U06
  ma umiejętność tworzenia modeli struktur krystalicznych oraz opisu struktur nieorganicznych, w tym krzemianowych i interpretacji diagramów fazowych istotnych z punktu widzenia technologii ceramicznych
 • TC1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • IM1A_U07
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały
 • IM1A_U15
  Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych