Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe terminy antropologiczne.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W29
    ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
  • IN1A_W27
    ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań