Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie poszukiwać źródeł do badania obyczajowości.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U20
    posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów
  • IN1A_U22
    posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów