Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i zinterpretować go w formie eseju.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_K08
    posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza
  • IN1A_K08
    posiada postawę krytyczną wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społeczne zaplecza