Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka współczesna
Efekt kształcenia:
Student ma ogólną więdzę na temat podstaw fizycznych układów i urządzeń półprzewodnikowych, laserów, reaktorów jądrowych, akceleratorów.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    ma szczegółową pogłebioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz numerycznych metod modelowania procesów fizycznych