Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Efekt kształcenia:
Student potrafi zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U20
    posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów
  • IN1A_U22
    posiada umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów