Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Efekt kształcenia:
Student poznaje podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W29
    ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
  • IN1A_W27
    ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań