Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki mikroprocesorowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi użyć odpowiednich narzędzi do skompilowania napisanego programu i załadowania go do mikrokontrolera/mikroprocesora pracującego w systemie wbudowanym.
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
 • FM2A_U04
  potrafi zaplanować pracę wieloetapową do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych o różnym stopniu trudności dobierając właściwe metody pomiarowe oraz metodologię a także ocenić czas jej ukończenia oraz koszty związane z jej realizacją
 • FM1A_U04
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową: zastosować znaną metodologię, dobrać właściwe metody pomiarowe oraz ocenić czas jej ukończenia i koszty związane z jej realizacją
 • FT1A_U03
  potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska, dokonać algorytmizacji problemu oraz opracować odpowiednie oprogramowanie w wybranym języku
 • FT2A_U05
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz oszacować nakład pracy i koszty ich realizacji